Avaleht /teenused /
Palkhoonete restaureerimine

Palkhoonete restaureerimine

Kõige tavalisemad kahjustunud kohad palkmajadel:

  • alumine palgirida – põhjustatud puudulikult ehitatud või üldse puuduvast vundamendist
  • akende aluse palgid – kondensatsioonivesi satub aknalt palgile
  • ülemised palgiread – mädanemises on tavaliselt süüdi lekkiv katus

Hindame olemasoleva ehitise kahjustused.

Renoveerimistööde maht ja kulg sõltub hoone esialgsest seisukorrast ja kahjustuste ulatusest.

Lapime uue või taastame vana pae-/maakivi vundamendi või müüri.

Hoone seisukorrast sõltuvalt, teostame  ehitisele parandus- ja hooldustööd.